Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Kritéria pro zařazení do reprezentace

 

Dle mého je toto magorovina, čtěte dál,..

Komise pro řízení reprezentace se na svém posledním jednání dne 2.2.2009 rozhodla zveřejnit kritéria pro zařazení sportovců do reprezentace pro rok 2010 ve všech kategoriích v puškových a pistolových disciplínách. K tomuto rozhodnutí dochází ještě před začátkem kulové části sezóny roku 2009 z toho důvodu, aby všichni sportovní střelci v kulových, ale i vzduchových disciplínách měli ještě před zahájením kulové části sezony potřebné informace o podmínkách pro zařazení do reprezentace 2010 v kategorii A, B a C k dispozici.

 

Důvodem pro jasné stanovení kritérií pro zařazení do reprezentace je snaha Komise řízení reprezentace o otevřený, jednoduchý, srozumitelný a kontrolovatelný postup, který by zvýšil motivaci závodníků k účasti na určených soutěžích v průběhu sezóny. Nový systém umožňuje kontrolovat sportovcům svoje průběžné postavení (pořadí) v žebříčku, což opět může zvyšovat motivaci k dosažení lepšího umístění s cílem probojovat se v pořadí až na přední místa, zajišťující zařazení do reprezentace. Současně KŘR věří, že tímto postupem, kdy k sestavení reprezentačního družstva dochází výhradně na základě dosažených výsledků, bude mimo jiné zvýšena motivace střelců.

2) Postup

a). Jmenovitá nominace do reprezentace „A“ ve všech kategoriích bude stanovena na základě žebříčků v těchto olympijských disciplínách:  LM 60, LM 3x40. Žebříček bude zpracován zvlášť v každé z těchto disciplín. 

b). Reprezentační družstvo „A“ v každé skupině disciplín bude tvořeno závodníky, kteří se umístili alespoň v jedné z disciplín do šestého místa (pokud splní níže uvedené výkonnostní kritérium). Například ve skupině reprezentace „Pušky muži“ budou zařazeni všichni střelci, kteří se v jednotlivých disciplínách LM 60, LM 3x40 a VzPu 60 umístili do 6. místa v žebříčku. Stejný postup bude uplatněn ve všech skupinách disciplín. 

c). Do žebříčku pro účely výběru reprezentantů budou zařazeny výsledky z následující soutěží, uskutečněných od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009.:

 

ČPTM, ČP, M - ČR, MZ v ČR, MZ reprezentace v zahraničí, ME a MS a oficielní nominační a kontrolní závody. Započítávat se budou celkem tři nejlepší dosažené výsledky ve výše uvedených soutěžích, celkový součet bodů těchto tří výsledků tvoří pořadí v žebříčku. 

d).V procesu určení jmenovité nominace do reprezentace pro rok 2010 se uplatní ještě kontrola úrovně výkonnosti reprezentace v porovnání s mezinárodně dosahovanými výsledky na OH, MS a ME za posledních 6 let, které byly předpokladem pro dosažení 30. místa (popřípadě stanovením technického limitu). Ke jmenování do reprezentace je podmínkou dosáhnout ze tří nejlepších započítaných výsledků nejméně následujícího průměru „minimálního úrovně“ výkonnosti:

 

PUŠKY - MUŽI a ŽENY

 

LM 60 591 bodů ???   LM 3×40  1154 bodů ??? VzPu 60 588 bodů ???

 

SM 3×20 569 bodů VzPu 40 391 bodů

PUŠKY – JUNIOŘI A JUNIORKY

LM 60 583 bodů   LM 3×40 1129 bodů VzPu 60 581 bodů

SM 3×20 561 bodů VzPu 40 387 bodů

 

 e).Do reprezentace „B“ pro rok 2010 budou zařazeni střelci, kteří byli v roce 2009 členy reprezentačního družstva juniorů a v roce 2010 přecházejí do seniorské kategorie, podmínkou pro jejich zařazení do reprezentace však je, že alespoň jednou v průběhu sezóny splní limit pro zařazení do seniorské kategorie. Tím se docílí lepší možnosti jejich adaptace ve vyšší kategorii, jsou v době jejich přechodu zvýhodněni (pro rok 2008 to byli např. Dvořák, Binder, Hejnyšová a Sajbrt).

 

f).Střelci, kteří se případně umístí do 6. místa v žebříčku roku 2009 a nedosáhnou „minimální úrovně“ požadované výkonnosti (viz tabulka výše), mohou být zařazeni do kategorie zabezpečení „C“.

Poznámka: při započítávání výsledků závodníků, kteří startují v ČPTM se bude postupovat tak, že jejich výsledky v soutěžích na 40 ran se budou násobit koeficientem 1,5 a výsledky ve standardu 3x20 ran se budou násobit dvěma. Je tomu tak proto, aby mohli být srovnáváni v rámci žebříčku s juniory.

 

3) Úroveň zabezpečení přípravy

 

a).Pokud budou reprezentanti zařazeni do profesionálních středisek AČR nebo MV, kvalita a úroveň jejich přípravy je dána systémem přípravy a možnostmi daných resortů.

 

b).Pokud se bude jednat o reprezentanty „A“ a „B“, nezařazené do resortů MV a AČR, budou v péči Regionálních sportovních center mládeže, kde úroveň jejich zabezpečení závisí na možnostech Českého střeleckého svazu. Reprezentanti obdrží limitovaný příděl střeliva na přípravu a soutěže, může jim být zapůjčena zbraň, jsou jim hrazeny cestovní výdaje na soutěže a společnou přípravu a je jim věnována organizační a metodická pomoc ze strany vedoucího RSCM.

 

c).Reprezentanti kategorie „C“ mohou obdržet podle možností ČSS omezený příděl střeliva a může jim být v případě možností RSCM zapůjčena zbraň. Mají také výhodu přímé nominace, kterou navrhuje reprezentační trenér při nominacích do ČP, podle výkonnosti také při nominacích do mezinárodních závodů v ČR.

4) Zajištění uplatnění systému a dodržování stanovených kritérií

 

 a).Kancelář reprezentace zajistí a zveřejnění aktualizované žebříčky po každé započítávané soutěži všech puškových a pistolových disciplín na Webových stránkách ČSS v průběhu roku 2009.

b).Sportovní ředitel ČSS spolu se státními trenéry disciplín zodpovídá za uplatnění výše uvedeného principu při jmenování reprezentačních družstev puškových a pistolových disciplín v KŘR a VV ČSS.

c).Kancelář reprezentace zajistí uplatnění všech výše uvedených zásad v komplexním plánu reprezentace pro rok 2010 (včetně rozpočtu ČSS).

O záležitostech reprezentace rozhoduje s konečnou platností Komise pro řízení reprezentace, která má ve vymezených oblastech rozhodovací pravomoc, svěřenou jí Výkonným výborem ČSS. V mimořádných případech může být složení reprezentačního družstva rozhodnutím KŘR doplněno.

Projednáno Komisi pro řízení reprezentace 2.2.2009

Vypracoval důchodce, letitý politolog, co si říká státní trenér a ředitel reprezentace Vladislav Šaňák