Jdi na obsah Jdi na menu
 


SSK CHALOUPKY PRAHA + IVO KADERKA

 

Vážení sportovní střelci, přátelé a kamarádi,..

 

Považuji za nezbytné Vás touto cestou seznámit s alarmující zkušeností našeho klubu. Ale od začátku: Jistě všichni víte, jaké jsme měli problémy se sousedskou firmou NARIMEX Praha s.r.o., a že nás to stálo dlouhých téměř pět let nečinnosti. Ukazuje se však, že tento problém nebyl a nebude jediným. Na opačné straně našeho pozemku totiž vyrostla krásná vila, jejímž majitelem je pan Ing. Ivo Kaderka, CSc. - prezident Českého tenisového svazu, současný náměstek ministryně školství pro tělovýchovu a sport a bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj. A zde začíná onen problém. Tomuto vlivnému pánovi, ač určitě zatvrzelému příznivci sportu, poté co si při plném vědomí postavil barák v sousedství sportovní střelnice (těžko při jeho vzdělání předpokládat, že o tom nevěděl), začíná střelnice překážet. Vědom si skutečnosti, že jsme vlastníky pozemku i staveb, a že tedy nejjednodušší způsob - vyhodit nás - nebude lehce realizovatelný, začal své triky zkoušet přes starostu městské části Praha 14 pana Ing. Miroslava Froňka (ODS). Nabídky obou pánů se pohybovaly v oblasti snů a jen čekali, zda najdou toho správného idiota, který by jim vše uvěřil. Měli jsme si nechat střelnici zbourat a jen čekat, až za pomoci investorů - jejichž sehnání by pro pana Kaderku nebyl problém - vyroste střelnice nová, dle ujištění nejmodernější v Evropě. A tato, o těch pár set milionů dražší, věřte nevěřte, bude stále v našem vlastnictví. My prý získáme krásnou střelnici, pan Kaderka krásný výhled ze své "chaloupky" - a jen o to mu prý jde, zvelebovat okolí ve kterém se rozhodl žít. Plány jim ztroskotaly na jediném, zatím nebyl nalezen ten potřebný idiot. A tak se to začalo zkoušet z jiné strany - PŘES ČSS A JEHO PREZIDENTA. A ZDE SE DOSTÁVÁM  KE SVÉMU VAROVÁNÍ. Dávat si pozor na takové sousedy, na to jsem si již zvykl, protože od takových lidí se to "tak nějak" očekává. Ale krýt si záda před "vlastními řadami", to je právě ta nová alarmující zkušenost. Dne 17.10. 2006 ve 14:00 hodin, jsem byl spolu s panem Pondělíčkem (předsedou sousedního klubu pistolářů) pozván na ČSS k jednání vyvolaném výše popisovanými událostmi. Přivítali nás pánové: Jaroslav Pekař - prezident ČSS, Ladislav Janoušek - tajemník ČSS, Vladislav Šaňák - ředitel reprezentace, člen prezídia a předseda KŘR, Ing. Josef Smrt - předseda KS Praha. Úvodní, poměrně obsáhlé až unavující slovo, chvílemi až násilně vnucující dojem té "jedné lodi", na které plujeme, měl pan Pekař. Přes to, že se mělo jednat o naši střelnici, hovořil zdánlivě nesouvisle o potřebách ČSS vystavět moderní střelnici na Jarově. Když už se ale dostal k panu Kaderkovi, jeho snahám pomoci střeleckému sportu a jeho údajnému omylu, kdy si prý "spletl" střelnici V Chaloupkách se střelnicí na Jarově (jak už jsem psal, je to náš soused - tedy pozoruhodný omyl ???), musel jsem tok nesmyslů přerušit a přejít k věci, tedy k naší střelnici. Byli jsme nakonec seznámeni s následujícím plánem. Když se vzdáme svojí střelnice, pan Kaderka bude ochotný pomoci s výstavbou Jarova a penězi získanými z prodeje naší střelnice, přispějeme i my. Za to budeme moci tu novou a krásnou střelnici také navštěvovat. A komu že bychom ten náš pozemek, na velmi atraktivním místě, měli prodat? To nemůžete uhádnout - panu Kaderkovi !!! Bohužel jen cenu, na kterou jsme byli ohodnoceni, se nám z přítomných pánů nepodařilo vymámit. Jsme ale přesvědčeni, že již padla. Už jen proto, že dle našich zdrojů pozvání na takovéto jednání se připravovalo nejméně půl roku. Tuto naši informaci pan Pekař sice okamžitě popřel s tím, že o ničem nevěděl, že je to nanejvýš týden staré a neví, kdo nám takové zprávy o připravovaném pozvání k jednání na ČSS mohl donést, bohužel však v jedné z následujících vět pronesl, že o problému naší střelnice versus pan Kaderka ví zhruba půl roku. Je smutné když si člověk takového postavení nepamatuje, co řekl před minutou. A nebo našimi zdroji informací jsou lidé s nadprůměrnými věšteckými schopnostmi? Celé jednání se neslo ve znamení rozporuplných vyjádření ze strany funkcionářů ČSS. Na jednu stranu jsme byli ujišťováni, že ČSS potřebuje každou z již tak malého počtu střelnic, na straně druhé jsme byli až přesvědčováni o výhodnosti nabídky. Bylo příliš cítit, i když to na plná ústa z pochopitelných důvodů nezaznělo, že snahy pana Kaderky o likvidaci naší střelnice spojené s vypočítavou rádoby pomocí střeleckému sportu - především však sobě, hrají našim funkcionářům do noty a vidí možnost, jak pomoci útlému rozpočtu ČSS. To vše namísto toho, co bychom jako členové očekávali především, totiž že jakékoliv a kohokoliv likvidační snahy budou ze strany ČSS jednoznačně a transparentně odmítnuty. A proto Vás všechny oslovuji svým varováním před obludným jednáním ČSS, organizace od které bychom namísto nože v zádech měli očekávat plnou podporu. Zamysleme se, kolik je ještě pravdy ve větě prezentované na www stránkách ČSS, totiž že: Český střelecký svaz (Czech Shooting Federation) je dobrovolné, apolitické i jinak nezávislé občanské sportovní sdružení, které sdružuje sportovní střelce a příznivce sportovní střelby. Všechny Vás zdravím a budu rád za jakékoli reakce a případné rady, či pomoc, jak z tohoto připravovaného problému uniknout.

 

...napsal člověk, kterého v tomto klubu uznávám a uznávat budu,..

SSK V Chaloupkách č. 0134

www.sweb.cz/sskvchaloupkach